Vinataba thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy

09/06/2023 20:04

(Chinhphu.vn) - Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) vừa quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tổng công ty.

Ông Hà Quang Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV), Tổng Giám đốc Vinataba cho biết, việc thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Vinataba là dấu mốc quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của Đảng ủy; phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đảng bộ Vinataba được thành lập theo Quyết định số 239-QĐ⁄ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đảng bộ Vinataba là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Từ những ngày đầu thành lập, Đảng bộ Vinataba có 8 tổ chức đảng trực thuộc (6 đảng bộ cơ sở, 2 chi bộ cơ sở trực thuộc) với 594 đảng viên. Đến nay, sau hơn 15 năm hình thành, phát triển, Đảng bộ Vinataba đã có 23 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 106 chi bộ và trên 1.700 đảng viên.

Hơn 15 năm qua, Đảng bộ Vinataba đã khẳng định vai trò hạt nhân chính trị. Lãnh đạo Tổng công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Đặc biệt, những kết quả trong công tác xây dựng Đảng đã góp phần tích cực trong chỉ đạo, điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinataba, tạo dựng nền móng vững chắc cho thành công và sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

Nổi bật là công tác tổ chức, xây dựng Đảng, công tác cán bộ được Đảng bộ Vinataba coi trọng và triển khai đồng bộ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được củng cố. Chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng cơ sở đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả tốt.

Đảng ủy Vinataba đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐTV từ Tổng công ty đến cơ sở. Đồng thời, đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng và chính thức hoạt động vào ngày 1/7/2019.

Thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước; Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước, Đảng ủy Vinataba đã ban hành Nghị quyết chấm dứt việc hợp nhất của các ban tham mưu giúp việc Đảng ủy và ban chuyên môn. Đồng thời, thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty, gồm: Ban Tổ chức, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo và Văn phòng Đảng ủy.

Linh Đan


Bạn đang đọc bài viết "Vinataba thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy" tại chuyên mục THƯƠNG TRƯỜNG. Mọi thông tin phản hồi, góp ý xin gửi về địa chỉ email: dautuforum@gmail.com - phutrachnoidung@gmail.com hoặc liên hệ hotline: 0903 78 12 09.