Tương lai tài chính toàn cầu: Sức mạnh của các công nghệ mới

Ngành tài chính, một trụ cột quan trọng của nền kinh tế toàn cầu, đang trải qua sự biến đổi lớn do những tiến bộ trong công nghệ. Từ blockchain đến trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ không chỉ thay đổi cách thức hoạt động hiện tại mà còn mở ra những mô hình dịch vụ tài chính mới. Sự thay đổi này rất ấn tượng nhưng cũng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc để hiểu rõ tác động và tiềm năng của nó trong tương lai.