Thị trường bất động sản sẽ “ấm” hơn khi các luật có hiệu lực sớm?

Khi hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, sát với thực tiễn sẽ xử lý được hầu hết các vướng mắc pháp lý của nhiều dự án bất động sản…