Tự doanh CTCK trở lại mua ròng hàng trăm tỷ trong phiên cuối tuần, "gom" mạnh một cổ phiếu tài chính

Tự doanh CTCK ghi nhận trở lại mua ròng 240 tỷ đồng trên toàn thị trường.