Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Kim Oanh Group: “Cứu một trẻ em như cứu một mầm xanh”

Vẫn còn nguyên cảm xúc sau chuỗi hoạt động Trung thu 2023 “Chuyện trăng non” cho trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo, khuyết tật… Chủ tịch Kim Oanh Group Đặng Thị Kim Oanh chia sẻ: “Món quà tôi mang lại cho các bé ngày hôm nay không lớn về vật chất nhưng lớn về tinh thần. Tôi đã mang lại cho các bé niềm tin về cuộc sống, tin vào bản thân và tương lai”.