'Đỏ mắt' tìm sản phẩm du lịch mới cho Đồng bằng bằng sông Cửu Long

Chính vì điều kiện tự nhiên tương đồng, sản phẩm du lịch khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong thời gian qua có sự na ná nhau, chưa có dấu ấn riêng của mỗi địa phương, đây là hạn chế lớn nhất trong phát triển du lịch tại vùng này.