FPT sản xuất thành công chip vi mạch Make in Vietnam, tham chiến thị trường 6,16 tỷ USD

Trong hai năm tiếp theo, FPT Semiconductor dự kiến cung ứng ra thị trường toàn cầu 25 triệu đơn vị chip vi mạch.