Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội chú trọng phát triển các giống bưởi đặc sản của Thủ đô

21/01/2024 00:10

(THPL) - Năm 2023, với sự quan tâm chỉ đạo của UBND TP, Sở NN&PTNT, Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong phát triển các giống bưởi đặc sản của Thủ đô và kế hoạch phát triển giống bưởi đỏ Tân Lạc.

Chú trọng công tác đào tạo, tập huấn kỹ thuật, học tập trao đổi kinh nghiệm

Trong các năm 2021-2023, Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội đã phối hợp với Viện nghiên cứu rau, quả tổ chức 7 lớp đào tạo cho 200 cán bộ HTX, chủ trang trại, nông dân tiêu biểu tại các huyện Chương Mỹ, Ba Vì, Phúc Thọ, Quốc Oai, Hoài Đức, Phú Xuyên, Mê Linh, Thường Tín, Mỹ Đức, đạt 87,5% kế hoạch theo Quyết định 5343/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND Thành phố Hà Nội.

Phối hợp với Trường Cao Đẳng cộng đồng Hà Tây; Trung tâm chuyển giao công nghệ và Khuyến nông- Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam, phòng kinh tế, các xã, HTX tổ chức 55 lớp tập huấn cho 1.950 nông dân sản xuất bưởi tại các huyện Chương Mỹ, Ba Vì, Phúc Thọ, Quốc Oai, Hoài Đức, Phú Xuyên, Mê Linh, Thường Tín, Mỹ Đức, Thạch Thất, Sóc Sơn, đạt 84,61%  kế hoạch theo Quyết định 5343/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Cây bưởi đỏ Tân Lạc.

Tổ chức 01 đoàn với 30 cán bộ ngành nông nghiệp Hà Nội gồm đại diện cán bộ Sở Nông nghiệp, Trung tâm, phòng Kinh tế, UBND các xã, HTX, nông dân tiêu biểu học tập, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Phú Thọ, Yên Bái từ ngày 27/10 đến 01/11/2022 (Đạt 33,3% Kế hoạch theo Quyết định 5343/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội).

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong phát triển trồng mới bưởi

Trong giai đoạn 2021 – 2023, Trung tâm Phát triển nông nghiệp đã tổ chức tuyên tuyền, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng phát triển trồng mới bưởi quy mô 42,4 ha, với 181 hộ tham gia, đạt 35,3% Kế hoạch theo theo Quyết định 5343/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Tổ chức thực hiện hỗ trợ chăm sóc bưởi năm thứ 2 với quy mô 127,4 ha với 313 hộ tham gia đạt 74,9% Kế hoạch theo Quyết định 5343/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Tổ chức thực hiện hỗ trợ thâm canh bưởi hữu cơ quy mô 11 ha, với 59 hộ tham gia thực hiện tại các xã Nam Phương Tiến - huyện Chương Mỹ; Yên Sở, Cát Quế - huyện Hoài Đức; Sài Sơn - huyện Quốc Oai; Vân Hà - huyện Phúc Thọ, đạt 73,3% Kế hoạch theo Quyết định 5343/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Vườn bưởi của xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ.

Ứng dụng đồng bộ kỹ thuật, công nghệ cao thâm canh bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP

Trong 3 năm 2021-2023, Trung tâm tổ chức triển khai hỗ trợ ứng dụng đồng bộ kỹ thuật, công nghệ cao thâm canh bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP quy mô 77 ha, với 338 hộ tham gia đạt 77% kế hoạch tại Quyết định 5343/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND Thành phố Hà Nội.

Trung tâm cũng phối hợp với các đơn vị chứng nhận hữu cơ 42 mẫu đất, 42 mẫu nước, 42 mẫu sản phẩm bưởi để phân tích tại các điểm tham gia thâm canh bưởi VietGAP. Cấp 14 giấy chứng nhận VietGAP cho 14 HTX tham gia. Hướng dẫn cán bộ HTX, nông dân tham gia ứng dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật như: thụ phấn bổ sung, bón phân hữu cơ vi sinh, đốn tỉa tạo tán, cắt tỉa chùm hoa, tỉa quả, sử dụng túi bao quả bưởi, sử dụng thuốc BVTV nguồn gốc sinh học, ủ phân bón hữu cơ (đậu tương, bột ngô, cá, ..), bón phân cân đối, thu hoạch đúng độ chín để nâng cao chất lượng và mẫu mã quả;

Hỗ trợ lắp đặt 77 ha hệ thống tưới nhỏ giọt vào thâm canh bưởi giúp tăng năng suất bưởi 16%; đồng thời tiết kiệm nước, phân bón, nhân công chăm sóc giảm 50 - 75%. Năng suất bưởi tại các điểm đạt trung bình 35 tấn/ha/năm. Hiệu quả kinh tế đạt trung bình 740 triệu đồng/ha/năm (tăng 16% so với sản xuất truyền thống).

Mô hình Bưởi Diễn ứng dụng công nghệ cao đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai.

 Ứng dụng đồng bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao thâm canh bưởi theo tiêu chuẩn GlobalGAP

Trong 3 năm qua, Trung tâm tổ chức triển khai hỗ trợ ứng dụng đồng bộ kỹ thuật, công nghệ cao thâm canh bưởi theo tiêu chuẩn GlobalGAP với quy mô 7,5 ha, với 27 hộ tham gia đạt 50% kế hoạch theo Quyết định 5343/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND Thành phố Hà Nội.

Trung tâm phối hợp đơn vị chứng nhận hữu cơ 6 mẫu đất, 6 mẫu nước, 6 mẫu sản phẩm bưởi để phân tích tại các điểm tham gia thâm canh bưởi GlobalGAP. Cấp 2 giấy chứng nhận VietGAP cho 2 HTX tham gia.

Đã hướng dẫn cho cán bộ HTX, nông dân tham gia ứng dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật như: Cắt tỉa quản lý tán cây, thụ phấn bổ sung, bón phân hữu cơ vi sinh, đốn tỉa tạo tán, cắt tỉa chùm hoa, tỉa quả, sử dụng túi bao quả bưởi, sử dụng thuốc BVTV nguồn gốc sinh học, ủ phân bón hữu cơ (đậu tương, bột ngô, cá, ..), bón phân cân đối, thu hoạch đúng độ chín để nâng cao chất lượng và mẫu mã quả.

Hỗ trợ lắp đặt 7,5 ha hệ thống tưới nhỏ giọt vào thâm canh bưởi GlobalGAP giúp tăng năng suất bưởi 12-15%; đồng thời tiết kiệm nước, phân bón, nhân công chăm sóc giảm 50 - 75%. Năng suất bưởi tại các điểm đạt trung bình 35-40 tấn/ha/năm.Hiệu quả kinh tế đạt trung bình 650-800 triệu đồng/ha/năm (tăng 16% so với sản xuất truyền thống).

Chuẩn bị dữ liệu cấp mã số vùng trồng bưởi bằng hệ thống/tiêu chuẩn OTAS phục vụ nội tiêu và xuất khẩu

Trong 3 năm qua, Trung tâm đã triển khai cấp được 3 mã vùng trồng bưởi bằng hệ thống/ tiêu chuẩn OTAS phục vụ nội tiêu và xuất khẩu với quy mô 36,32 ha tại 3 điểm: HTX NN hữu cơ xã Nam Phương Tiến - huyện Chương Mỹ: 1 mã vùng, quy mô 10 ha (9 hộ); HTX NN xã Yên Sở - huyện Hoài Đức: 1 mã vùng, quy mô 13,04 ha (224 hộ); HTX bưởi Quế Dương xã Cát Quế - huyện Hoài Đức: 1 mã vùng, quy mô 13,28 ha (101 hộ). Đạt 150% Kế hoạch theo Quyết định 5343/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND Thành phố Hà Nội.

Năm 2022, Trung tâm đã  phối hợp với Viện Thổ nhưỡng Nông hoá xây dựng 01 nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý La Tinh Hoài Đức cho sản phẩm bưởi đường huyện Hoài Đức (Quyết định số 6689/QĐ-SHTT chấp nhận đơn hợp lệ).

Nhằm quả bá sản phẩm bưởi, từ năm 2021-2023, Trung tâm đã triển khai hỗ trợ được 10 cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm bưởi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trung tâm phát triển nông nghiệp Hà Nội cũng đã hỗ trợ 90.000 tem Qrcode, 3.500 thùng, 60.000 túi đựng sản phẩm để khẳng định thương hiệu sản phẩm của địa phương. Kết nối tiêu thụ sản phẩm bưởi Hà Nội với các doanh nghiệp như: Công ty TNHH trái cây Thùy Anh, Tmax, của hàng thực phẩm sạch, Sói biển,… tiêu thụ 20 vạn quả bưởi cho các mô hình hữu cơ, VietGAP.

Hỗ trợ quản lý vùng trồng bưởi EGAP cho các xã Yên Sở - huyện Hoài Đức, Nam Phương Tiến, Trần Phú - huyện Chương Mỹ.

Những kết quả nổi bật trong giai đoạn 2021-2023

Diện tích bưởi của thành phố Hà Nội năm 2023 ước đạt 7.600 ha tăng 10,6% so với năm 2020 (diện tích 6.868,6 ha). Năng suất năm 2023 ước đạt: 170 tạ/ha tăng 12,9% so với năm 2020 (150,5 tạ/ha). Các huyện có năng suất bưởi đạt cao như: Đan Phượng, Hoài Đức, Chương Mỹ, Phúc Thọ,...Sản lượng năm 2023 ước đạt 110.000 tấn, tăng hơn so với năm 2020 (92.950 tấn) là 17,0%. Giá trị sản xuất năm 2023 ước đạt 2.176 tỷ đồng tăng 279 tỷ đồng so với năm 2020 (đạt 1.897 tỷ đồng).

Trong năm qua, Trung tâm đã hình thành và phát triển được 8 chuỗi liên kết sản xuất- tiêu thụ có hiệu quả như: chuỗi sản xuất và kinh doanh bưởi an toàn Quế Dương tại Cát Quế - Hoài Đức, chuỗi sản xuất và tiêu thụ bưởi Diễn của HTX nông nghiệp hữu cơ Nam Phương Tiến, chuỗi sản xuất và tiêu thụ bưởi Diễn của HTX DV nông nghiệp Yên Sở, Chuỗi sản xuất và tiêu thụ bưởi xã Vân Hà - huyện Phúc Thọ, Chuỗi sản xuất Vân Hà - huyện Phúc Thọ, Chuỗi sản xuất và tiêu thụ bưởi đỏ Tráng Việt - huyện Mê Linh; chuỗi sản xuất và tiêu thụ bưởi Thượng Mỗ - huyện Đan Phượng, chuỗi sản suất và tiêu thụ bưởi sạch – huyện Sóc Sơn,....

Về áp dụng kỹ thuật, Trung tâm đã chuyển giao có hiệu quả các kết quả nghiên cứu, tiến bộ kỹ thuật mới, quản lý sản xuất mới áp dụng vào sản xuất bưởi như cắt tỉa, tạo tán; diện tích thụ phấn bổ sung tăng từ 30% so với năm 2020; sử dụng túi bao quả tăng 15% so với năm 2020, sử dụng tưới tiết kiệm đã nâng cao năng suất, chất lượng bưởi trên địa bàn Hà Nội.

Diện tích hữu cơ, VietGAP, GloabalGAP tăng 200 ha so với năm 2020 (350 ha), từ kết quả mô hình sản xuất, thâm canh bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, GloabalGAP đã nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến nhận thức rõ rệt của các hộ, chủ trang trại sử dụng phân bón có nguồn gốc thực vật như: đậu tương, ngô thay cho phân hóa học (đặc biệt giảm đến 95% phân đạm); sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hữu cơ, sinh học, đã bảo tồn nguồn thiên địch, cân bằng hệ sinh thái, sản xuất nông nghiệp mang tính bền vững, góp phần giữ gìn, bảo vệ tài nguyên đất, nước, môi trường bền vững. Tạo sự lan tỏa phát triển bưởi an toàn, hữu cơ, GlobalGAP ở địa phương và các địa phương khác học tập làm theo.

Xây dựng và phát triển nhãn hiệu 01 nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý, 02 nhãn hiệu tập thể bưởi Tam Vân, bưởi chua đầu tôm tăng 20% so lượng nhãn hiệu tập thể so với năm 2020; xây dựng 03 mã vùng trồng cho 03 vùng sản xuất bưởi các xã: Bưởi Nam Phương Tiến - huyện Chương Mỹ; xã Yên Sở, Cát Quế - huyện Hoài Đức). Kết quả khi sản phẩm có nhãn hiệu giá trị sản phẩm được tăng lên 1,2 đến 1,3 lần so với trước, đồng thời giới thiệu quảng bá nhãn hiệu bưởi Hà Nội tới người dân Thủ đô và các tỉnh bạn.

Tổ chức kết lối tiêu thụ sản phẩm bưởi và đã giới thiệu các doanh nghiệp như: Công ty TNHH trái cây Thùy Anh, Công ty CP Ameii Việt Nam, công ty thực phẩm toàn cầu, Công ty tập đoàn An Việt..., tiêu thụ 100 vạn quả bưởi/năm  cho vùng trồng bưởi xã Nam Phương Tiến - huyện Chương Mỹ; Cát Quế, Yên Sở - huyện Hoài Đức, Vân Hà - huyện Phúc Thọ, Tràng Việt - huyện Mê Linh, Trần Phú – huyện Chương Mỹ,... Đặc biệt Công ty OTAP GlobalGAP đã gửi chào hàng 300 quả bưởi ở mã số vùng trồng bưởi Yên Sở - huyện Hoài Đức sang thị trường khó tính Nhật Bản.

Thông qua các lớp đào tạo, tập huấn đã góp phần nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ, trình độ thâm canh bưởi cho cán bộ nông dân; đồng thời vận dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn trong việc trồng, chăm sóc, phòng trừ các loại sâu bệnh cho cây bưởi đạt hiệu quả cao.

Văn Nam

Bạn đang đọc bài viết "Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội chú trọng phát triển các giống bưởi đặc sản của Thủ đô" tại chuyên mục DOANH NGHIỆP. Mọi thông tin phản hồi, góp ý xin gửi về địa chỉ email: dautuforum@gmail.com - phutrachnoidung@gmail.com hoặc liên hệ hotline: 0903 78 12 09.