Tại sao tốc độ tăng trưởng của thành phố Quảng Ngãi không đạt kế hoạch?

19/11/2023 00:09

Ngày 18/11, thông tin từ UBND Tp.Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND Tp.Quảng Ngãi Trà Thanh Danh đã có báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Tp năm 2023.

Không đạt tổng thu ngân sách được giao

Ngày 18/11, thông tin từ UBND Tp.Quảng Ngãi, ông Trà Thanh Danh, Chủ tịch UBND Tp.Quảng Ngãi đã có báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Tp năm 2023.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất (giá SS 2010) trên địa bàn ước thực hiện 40.937 tỷ đồng, đạt 97,47% kế hoạch, tăng 8,74% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong năm 2023, ước cấp 2.150 Giấy Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Kinh tế vĩ mô - Tại sao tốc độ tăng trưởng của thành phố Quảng Ngãi không đạt kế hoạch?

Ông Trà Thanh Danh, Chủ tịch UBND Tp.Quảng Ngãi. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là 8,31%. Trong đó, dịch vụ là 8,13%; công nghiệp - xây dựng là 9,90%; nông nghiệp là 1,98%.

Về cơ cấu kinh tế, dịch vụ chiếm 49,73%; công nghiệp - xây dựng chiếm 41,62%; nông nghiệp chiếm 8,65%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện đến 31/12/2023 là 3.981,809 tỷ đồng, bằng 90,45% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, đạt 91,2% dự toán tỉnh giao và bằng 98,95% so với cùng kỳ năm 2022.

Riêng đối với khoản thu ngân sách địa phương ước thực hiện 2.181,904 tỷ đồng, bằng 147,96% dự toán HĐND thành phố giao, đạt 151,68% dự toán tỉnh giao, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2022 do trong năm 2023 có phát sinh nguồn thu kết dư ngân sách năm 2023 và thu chuyển nguồn tư 2022 sang 2023.

Tổng chi ngân sách nhà nước ước thực hiện cả năm 2023 là 1.650,350 tỷ đồng, bằng 100,89% dự toán HĐND thành phố giao, bằng 114,74% dự toán tỉnh giao, trong đó chi cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện 1.282,99 tỷ đồng, bằng 87,03% dự toán HĐND thành phố giao, đạt 89,15% dự toán tỉnh giao, tăng 5,62% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng kế hoạch vốn thực hiện chi đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn năm 2023 là 508,547 tỷ đồng, kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh giảm 62,0 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Ước thực hiện giải ngân đến thời điểm 31/12/2023 là 422,617/508,547 tỷ đồng, đạt 83,10%, đạt 99,55% dự toán.

Hàng loạt tồn tại, hạn chế

Ông Danh cho rằng, tập thể UBND thành phố đã tập trung, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên vẫn còn một số lĩnh vực chưa có chuyển biến mạnh, cần rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch đề ra. Thương mại dịch vụ có tăng nhưng còn chậm, chưa đạt kỳ vọng.

Hạ tầng thương mại dịch vụ còn yếu và thiếu, nhất là các dịch vụ có chất lượng và giá trị gia tăng cao.

Phát triển du lịch chưa thực sự tương xứng với tiềm năng. Thu ngân sách không đạt chỉ tiêu tỉnh và HĐND thành phố giao.

Tiến độ thực hiện một số dự án, công trình còn chậm. Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của một số công trình, dự án còn nhiều vướng mắc; công tác thu tiền sử dụng đất không đạt tiến độ đề ra .

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là trong quản lý, sử dụng đất đai và xử lý ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất, kinh doanh gây ra; khai thác cát trái phép vẫn còn xảy ra.

Công tác quản lý trật tự đô thị có tốt lên nhưng tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để buôn bán, kinh doanh vẫn còn, việc xử lý có nơi còn theo phong trào, theo đợt phát động chứ chưa có giải pháp căn cơ lâu dài.

Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính chưa đạt yêu cầu đề ra. Việc thực hiện chuyển đổi số và số hóa dữ liệu trên các lĩnh vực còn chậm.

Trách nhiệm phối hợp trong giải quyết công việc giữa các cơ quan, đơn vị chưa tốt; vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chậm trễ trong khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nguyên nhân do đâu?

Ông Danh nhìn nhận, nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành bị chậm lại. Thị trường bất động sản trầm lắng dẫn đến việc đấu giá, đấu thầu thực hiện các dự án cũng như đấu giá quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng, làm ảnh hưởng lớn đến thu ngân sách của thành phố và có khả năng không đạt kế hoạch đề ra.

Kinh tế vĩ mô - Tại sao tốc độ tăng trưởng của thành phố Quảng Ngãi không đạt kế hoạch? (Hình 2).

Tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố Quảng Ngãi không đạt kế hoạch đề ra, thương mại dịch vụ có tăng nhưng còn chậm, chưa đạt kỳ vọng.

Một số quy định của nhà nước trong lĩnh vực bồi thường trên địa bàn thành phố còn bất cập.

Một số quy định pháp luật về quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật chưa thống nhất nên phải tham vấn ý kiến của các Sở, ngành trước khi thực hiện.

Về chủ quan, việc phối hợp giữa thành phố với các sở, ngành của Tỉnh; giữa các phòng, ban chuyên môn thành phố và xã, phường trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ có việc chưa kịp thời, hiệu quả.

Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm của một số cơ quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực còn thiếu quyết liệt, chưa thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ.

Người đứng đầu một số đơn vị, địa phương tinh thần trách nhiệm chưa cao, thiếu chủ động trong việc tham mưu, đề xuất. Kỷ luật, kỷ cương hành chính có nơi, có lúc chưa nghiêm.

Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có tâm lý e dè, sợ sai, không mạnh dạn trong tham mưu, đề xuất xử lý công việc; thiếu tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ; chất lượng tham mưu, đề xuất chưa cao; còn thiếu cán bộ quản lý giỏi.

Bạn đang đọc bài viết "Tại sao tốc độ tăng trưởng của thành phố Quảng Ngãi không đạt kế hoạch?" tại chuyên mục TIÊU DÙNG. Mọi thông tin phản hồi, góp ý xin gửi về địa chỉ email: dautuforum@gmail.com - phutrachnoidung@gmail.com hoặc liên hệ hotline: 0903 78 12 09.